PALVELUT

Visio-sovelluksia

SQ Consulting on toimittanut useita asiakaskohtaisia sovelluksia, jotka perustuvat Microsoft Visio -visualisointiohjelmaan. Näillä asiakkaamme suunnittelevat projektikohtaisia järjestelmäkaavioita, kaappikokoonpanoja ja johdotuskaavioita yksinkertaisesti ja havainnollisesti. Lopputuloksena he saavat paitsi valmiit kuvat, myös osaluettelon ja asiakasdokumentaation.

Automaatiosovellutuksia

SQC:llä on vankka ja hyvä maine korkealaatuisten automaatiosovellutuksien tarjoajana. Olemme ylpeitä pitkäaikaisesta yhteistyöstä maailmalla arvostettujen prosessi- ja tehdasautomaatioyritysten kanssa. Jokaisella teollisuudenalalla on oma kielensä ja terminologiansa. Kun yhdistämme kokeneisuudemme yhteistyökumppanimme voimavaroihin, varmistamme, että pystymme puhumaan asiakkaamme käyttämää kieleltä.

Palvelumme ulottuu asiakkaan tuotteen sisäisten ohjelmistojen kehittämisestä täydelliseen automaatioratkaisuun, sekä tarvittavan ohjelmiston ja elektroniikan luomiseen. Mobitrol Control System on erityisesti kehitetty liikkuville työkoneille, joita käytetään esimerkiksi kaivosteollisuudessa, rakentamisessa ja maataloudessa. Mobitrolin vahvuutena on käyttäjäystävällinen muunnettavuus, joka mahdollistaa nopean prototyyppien kehittämisen.

Useimmat automaatiojärjestelmät, teollisuudenhaarasta riippumatta, perustuvat fyysisesti hajautettuihin ohjauskeskuksiin, joiden käyttöliittymä on tietoverkossa. Hyödyntämällä näitä yhteisiä ominaisuuksia, voimme toimittaa varmatoimista, testattua teknologiaa, jopa sellaisille asiakkaille, jotka edustavat meille uusia teollisuuden alueita. Tämä merkitsee sitä, että pystymme toimittamaan luotettavia järjestelmiä nopeasti.

Liiketoiminnan sovellukset

Samaan aikaan kun tuotteiden ja valmistuksen elinkaaret ovat koko ajan lyhentyneet, yrityksissä on huomattu, että niiden olemassaolevat liiketoimintamallit ja ohjaustavat eivät enää riitä. Ratkaisu tähän on organisaatiosta lähtevään näkökulmaan perustuva toimintamalli - malli, joka yhdistää loogiset järjestelmät optimoidakseen koko toiminnan laadun, kustannusten ja ajan ehdoilla.

SQ Consulting soveltaa prosessin tarkastelumalleja suorittaakseen perinpohjaisen analyysin asiakkaansa toiminnasta. Emme ainoastaan tarkastele järjestelmiä ja alijärjestelmiä organisaation sisäpuolella, vaan tutkimme myös riippuvuussuhteita ja yhteyksiä järjestelmien osien välillä. Tällä tavoin voimme paikallistaa toimintaa haittavat pullonkaulat, jotka täytyy poistaa, ja tunnistaa parhaat piirteet, joita voidaan hyödyntää rakennettaessa kilpailukykyistä asemaa. Suurimman mahdollisen hyödyn aikaansaamiseksi otetaan prosessin tarkastelussa huomioon myös toimittajat ja jakeluporras.

 

©SQ Consulting Oy 2014